V ceně účastnického poplatku (4.700,-)

  cena zahrnuje ubytování ve stanech s podsadou

  strava 5 x denně + stálý pitný režim

  pojištění u Hasičské pojišťovny

  organizační, personální a materiálové zajištění 

  poskytnutí fotografií 

  stálý zdravotní dozor

 

 

Způsob platby

I.
Platba může být rozdělena na zálohu a doplatek. 
 
II.
Přihláška dítěte je považována za závaznou teprve od chvíle, kdy je zaplacena alespoň záloha.
 
III.
Vyplněnou závaznou přihlášku prosím předejte ve Spolkovém domě, Palackého nám.65 ve Vlašimi do 28.4.2019 společně s nevratnou* zálohou 1.000 Kč, k rukám p.Brožka.  
 
IV.
Doplatky pak nejdéle do 20.6.2019 na jeden z uvedených způsobů.
 
 
 
    1.
platba převodem z Vašeho účtu na účet: 262408030/0300
                   uveďte prosím jméno a přijmení dítěte                             
 
    2.
fakturou na zaměstnavatele - pokud váš zaměstnavatele
přispívá na dětskou rekreaci, vystavíme vašemu
zaměstnavateli fakturu dle uvedených údajů
 
    3.
v hotovosti na výše uvedené adrese
 
* nevratná záloha 1.000 Kč se při předložení písemného prohlášení rodičů/zákonných zástupců  o nemožnosti nastoupení dítěte z vážných zdravotních důvodů  na camp vrací pokrácena o již uskutečněné výdaje.
Dodavatel má 1 kalendářní měsíc na vrácení dlužné částky od dne, kdy vznikl nárok na vrácení.