Způsob platby

 
I.
Platba může být rozdělena na zálohu a doplatek. 
 
II.
Přihláška dítěte je považována za závaznou teprve od chvíle, kdy je zaplacena alespoň záloha.
 
III.
Vyplněnou závaznou přihlášku prosím předejte ve Spolkovém domě, Palackého nám.65 ve Vlašimi do 27.4.2018 společně s nevratnou* zálohou 1.000 Kč, k rukám p.Brožka.  
 
IV.
Doplatky pak nejdéle do 22.6.2018 na jeden z uvedených způsobů.
 
 
 
    1.
platba převodem z Vašeho účtu na účet: 0262408030/0300
                   uveďte prosím jméno a přijmení dítěte                             
 
    2.
fakturou na zaměstnavatele - pokud váš zaměstnavatel 
                 přispívá na dětskou rekreaci, vystavíme vašemu
                 zaměstnavateli fakturu dle uvedených údajů
 
    3.
v hotovosti na výše uvedené adrese
 
* nevratná záloha 1.000 Kč se při předložení písemného prohlášení rodičů/zákonných zástupců  o nemožnosti nastoupení dítěte z vážných zdravotních důvodů  na camp vrací pokrácena o již uskutečněné výdaje.
Dodavatel má 1 kalendářní měsíc na vrácení dlužné částky od dne, kdy vznikl nárok na vrácení.